Nordic Gold Trade

Spara i investeringsguld

Nordic Gold Trade är Sveriges ledande aktör inom handel av fysiskt
investeringsguld.

Man är tack vare avtal med Loomis Sverige AB ensam och unik med att erbjuda fysiskt guld med förvarings- och försäkringslösning vilket moderniserar och förenklar det fysiska guldet som investerings- och sparform.

VD på Nordic Gold, Michel Rufli, är den person som har sålt mest investeringsguld till
privatpersoner och företagare i Sverige. Sedan 2000 har guld utvecklats årligen med 10 %