Investera rätt
- placeringsrådgivning

Investera med oss

Vi hjälper dig med goda råd

Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB, 556486–8700 är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn. I egenskap av anknutet ombud får Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd. Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster. Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB. Läs mer på Alpcots hemsida

Bild på Bob Pettersson