Tid att ta pension?

Hur länge vill du ha pension?

Många väljer att ta ut sin pension på kort tid eftersom man inte vill minska sin inkomst så mycket. Det brukar kännas bra de första fem åren men sedan kan det bli en dramatisk sänkning av pension.

Den genomsnittliga uttagstiden, för de som väljer en tidsbestämd utbetalning av tjänstepensionen, har ökat successivt, från cirka sju år 2015 till nio år 2020. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter pensionering. Samtidigt är den långsiktiga trenden att medellivslängden blir allt högre.

Vi hjälper dig att optimera ditt pensionsuttag