Investera rätt
- placeringsrådgivning

Investera med oss

Vi hjälper dig med goda råd

När den rådgivare du träffar på Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam hos Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att du hos Tydliga Placeringsrådgivning kan få hjälp med rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt hantering av order. Du hittar mer information på Tydliga Placeringsrådgivnings hemsida www.tydligaplacering.se
Bild på Mats Julle
Bild på Bob Pettersson

Tydliga Placeringsrådgivning

Vad är Tydliga Placeringsrådgivning?

Tydliga Placeringsrådgivning (där Mats och Bob arbetar som investeringsrådgivare) är anknutet ombud till Alpcot AB (Alpcot). Alpcot är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. De depåer som finns hos Alpcot är så kallade nettodepåer. Det innebär att du som kund betalar ett rådgivningsarvode och att du erhåller eventuella tredjepartsersättningar, ersättningar som annars går till depåinstitutet och/eller rådgivaren. Dessa ersättningar betalas in av Alpcot på din depå.

Mera Pension

Vi hjälper dig

Äntligen. Nu kan vi hjälpa dig att välja fonder i dina pensionsförsäkringar helt utan några intressekonflikter. Du väljer om avgifterna är det viktigaste eller om hållbarhet väger tyngst. Självklart finns även ett "mitt emellan" alternativ. Vi använder Mera pension som är en oberoende tjänst för att bygga...

Många fondbolag finns det. Här är några

logotype
logotype
logotype
logotype
logotype
logotype
logotype
logotype
logotype