Futur Pension

Ny fond

Från och med den 28 juni finns Atlant Opportunity tillgänglig på fondlistan hos Futur Pension. Atlant Opportunity är en marknadsneutral och absolutavkastande fond vars avkastning inte ska vara kopplad till rörelser på börsen eller andra marknader.

Fonden ska fungera som en "allvädersfond" och den aktiva förvaltningen av räntebärande placeringar, derivatstrategier och en liten andel tillväxtaktier möjliggör detta.

“Vi startade Atlant Opportunity för att vi ville ha en fond som kan vara en byggsten i den trygga delen av en bred portfölj. Vi ville konstruera en fond som kan leverera en hög riskjusterad avkastning och som antingen höjer avkastningen i portföljen utan att höja risken, eller sänker risken utan att sänka avkastningen”, säger Taner Pikdöken, fondförvaltare på Atlant Fonder, i en presskommentar.